مردی با ادوات کشاورزی نوروزی توانست گرگ وحشی را بکشد

در این مقاله توضیحات برخی از ادوات کشاورزی نوروزی برای مزرعه شما آورده شده است که کار شما را آسان می کند و اثربخشی و کارایی را در مزرعه بهبود می بخشد.

بالِر: بالِر  ، که معمولاً به عنوان یونجه گیر شناخته می شود، ماشین آلات کشاورزی است که برای فشرده کردن محصولاتی مانند یونجه و کاه در عدل هایی با اندازه فشرده و بستن آنها استفاده می شود.

به این ترتیب، بلرزها جابجایی، حمل و نقل و نگهداری این محصولات را آسان تر می کنند، بیلرها نقش مهمی در مدیریت کارآمد بقایای محصول دارند.

علاوه بر مزارع، از آنها در تاسیسات بازیافت نیز استفاده می شود؛ بیلرها به طور عمده به چهار دسته بندی می شوند: بیلرهای گرد، بیلرهای مستطیلی، بیلرهای مربعی و بیلرهای صنعتی.

خرمنکوب:  کوبنده تجهیزات کشاورزی است که دانه ها را کوبیده و دانه ها را از ساقه و پوسته جدا می کند. برای جدا کردن گندم، ذرت، سویا، نخود و سایر دانه های ریز و دانه از کاه و کاه استفاده می شود.

سمپاش:  سمپاش وسیله ای مزرعه ای است که برای پاشش مایع استفاده می شود. برای پاشیدن سموم دفع آفات، کود، علف کش و غیره بر روی محصولات زراعی استفاده می شود.

انواع مختلف سمپاش ها عبارتند از: سمپاش کوله پشتی، سمپاش برقی قابل حمل، سمپاش برقی کوله پشتی، پاشش گرد و غبار، سمپاش HTP، سمپاش باغی. سمپاش برای بیرون زدگی آب، از بین بردن علف های هرز و غیره استفاده می شود.

کاشت:  دستگاه کاشت، تجهیزات کشاورزی است که با میله کششی به تراکتور متصل می شود. معمولاً در پشت تراکتوری قرار می گیرد که بذرها را به صورت ردیفی در سراسر زمین می کارد.

برای اندازه گیری دانه ها و رسوب آنها در شیار استفاده می شود. کاشت بر اساس برداشت محصول متفاوت است. به عنوان مثال، دستگاه کاشت سیب زمینی یکی از ابزارهای محبوب مزرعه ای است که برای کاشت بذر سیب زمینی استفاده می شود.